Výživové poradenství

22. 03. 2023 Výživové poradenství

Výživové poradenství

 • vstupní hodnocení chovu z hlediska výživářského
 • senzorické zhodnocení objemných krmiv
 • sestavování kompletních krmných dávek
 • sestavování a optimalizace krmných směsí
 • vyhodnocujeme výsledky kontroly užitkovosti v souvislosti s krmnými dávkami
 • nutriční doporučení pro všechny druhy zvířat
 • technologie uskladnění krmiv, technologie ustájení
 • management chovu, zdravotního stavu a reprodukce
 • ekonomické ukazatele ve vztahu k výživě
 • stanovení dlouhodobého cíle chovu ovlivnitelného výživou
  • zvýšení užitkovosti, dlouhověkost dojnic, zlepšení ukazatelů reprodukce, zlepšení zdravotního stavu zvířat, omezení zánětů, snížení SB v mléce
 • pravidelné návštěvy výživáře na farmách,
 • zhodnocení výživného stavu zvířat, kvality krmné dávky, posouzení objemných krmiv
 • pohotové řešení problémů spojených s výživou
 • rozbory krmných směsí dle požadavků zadavatele
 • rozbory objemných krmiv v akreditované laboratoři, včetně stanovení frakcí živin
 • kontrolní dny za účasti všech osob zodpovědných za chov
 • zajištění konzultací se specialisty na pícninářství,
 • doporučení vhodných plodin, u kukuřic výběr hybridů
 • zajištění konzultací se specialisty na konzervaci pícnin
 • pravidelná optimalizace směsí podle cen surovin
 • rozbory směsné krmné dávky – TMR, užití separátoru krmiv
 • posouzení metabolického stavu dojnic ve spolupráci s veterináři
 • zajištění metabolických testů, rozbory výkalů
 • stanovení močoviny v mléce
Korková nástěnka s žárovkou

Ekonomické zhodnocení farmy

 • nabízíme ekonomické zhodnocení jednotlivých krmných dávek a spotřeby krmiv
 • zhodnotíme nákladovost v jednotlivých fázích laktace
 • zhodnotíme nákladovost na krmný den, na litr mléka, na kg přírůstku
 • nabízíme vedení skladového hospodářství krmiv
 • najdeme možnost snížení nákladů

Zelené kvetoucí pole

Precizní zemědělství – akreditované vzorkování

 • plán odběrových míst dle rastru, aktuálního stavu porostu, výnosových map nebo výnosového potenciálu (snímky z dronu nebo družic)
 • odběr vzorků dle GPS
 • analýza stavu živin v půdě
 • vzorkování
 • vytvoření mapy zásobenosti živinami
 • vytvoření aplikační mapy pro variabilní hnojení
 • letecké snímkování
 • výpočet objemů (cukrovka, sláma, silážní jámy lomy)
 • Rozbory půd
 • Rozbory rostlin
 • Rozbory vod

Doufáme, že jste se z článku dozvěděli něco nového. Pro více informací k danému tématu nebo nabízeným službám nás neváhejte kontaktovat! Jsme k dispozici na čísle +420 774 950 848 nebo na emailové adrese info@prosul.cz.

Zpět na blogové příspěvky

Přihlašte se k odběru novinek!

Nemám zájem

Tento web používá služby Google Analytics k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.